Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

E-hääletuse lävepakuküsitlus jääb avatuks valimistulemuste väljakuulutamiseni

Europarlamendi valimiste e-hääletuse kõrval saab esimest korda ajaloos registreerida hääle ka virtuaalsel lävepakuküsitlusel. Küsitlus simuleerib e-hääletuse protseduure ning nende eest vastutav valimiskomisjon pikendas häälte vastuvõtmist kuni valimistulemuste lõpliku väljakuulutamiseni. Huvilised saavad osalemiseks vajaliku hääletustunnuse ID-kaardi alusel aadressil exitpoll.infoaed.ee.

“Otsustasime pikendada eksperimendi kestust ja hoida süsteemi avatuna, et kõik huvilised võiks järgneva paari nädala jooksul saada kogemuse meie simuleeritud e-hääletusega,” ütles projektijuht Märt Põder. “Nii saame korraldajatena tagasisidet, mis aitab meil võtta lävepakuküsitluse ette järgmine kord juba suuremalt, aga alternatiivse e-hääletuse proovimine võiks olla valgustav kogemus ka osalejate endi jaoks ning aidata edasi debatte e-hääletuse tuleviku üle.”

“Eesti e-hääletus lonkab mõlemat jalga ning igaüks, kes tahab asja veidigi parandada, võiks osaleda virtuaalsel lävepakuküsitlusel,” ütles ühingu juhatuse liige Oudekki Loone. “See aitab kujundada metoodikat, et saaksime täpsemaid tulemusi edaspidi. Ent isegi olulisem võib olla osalemisel saadud kogemus — valijate anonüümimine protseduuride alguses ja läbipaistva valimiskasti kasutamine on midagi, millest võiks olla õppida ka riiklikul e-hääletusel.”

Lävepakuküsitlus simuleerib virtuaalset lävepakku sellega, et on lisanud valijate nimekirja kõik 933 599 oletatavat valimisõigusega Eesti ja EL riikide kodanikku, kes omavad ID-kaarti või sellega võrdväärset autentimisvahendit. Erinevalt riiklikust e-hääletusest sisestab osaleja oma juba ette isikutustatud e-hääle kõigile läbipaistvasse digitaalses valimiskasti, mille tõttu tulemused selguvad lävepakuküsitlustele tavapäraselt jooksvalt ning tulemuste kujunemist võivad kõik soovijad jälgida.

Tööd e-hääletuse lävepakuküsitluse elluviimiseks algasid 14. mail, süsteemi kõige turvakriitilisemaks osaks olev hääletustunnuste lähtestustseremoonia toimus 5. juuni hommikul Tartus vaatlejate kontrolliva pilgu all, valimiskomisjoni lepingu sõlmisid Märt Põder ja Andres Alla. Kõigile läbipaistev digitaalne valimiskast on lävepakuküsitluses osalejatele avatud alates reede 7. juuni hommikust ja ametlikuks valimispäevaks oli läbipaistvasse valimiskasti hääle sisestanud poolsada valijat.

Hääletusperioodi lõppedes avalikustab valimiskomisjon autentsete hääletustunnuste nimekirja, mis võimaldab vaatlejatel veenduda, et valimiskastiga pole manipuleeritud. Pseudonüümsed hääletustunnused isikutustati lähtestustseremoonia käigus ning nimekirja avaldamine ei riiva valimissaladust. MTÜ Ausad Valimised ei osale vahetult eksperimendi korraldamisel, kuid toetab innovatiivseid eksperimente, mille eesmärgiks on valimiste aususe tagamine.

Viited