MTÜ Ausad Valimised eesmärk on tagada Eesti Vabariigis vabad ja demokraatlikud valimised, mille tulemuste kujunemine on aus ning vaadeldav — kuid valija hääl jääb ainult tema enda teada.

Selle saavutamiseks koondame ja vahendame kohalike ning rahvusvaheliste valimisvaatlejate kogemust, toetame ja esindame valimisvaatlejaid nende ühiste huvide kaitsel ning kutsume liituma kõiki demokraatlike ja ausate valimiste tagamisest huvitatuid.

Alates veebruarist 2024 on ühingu juhatuses Märt Põder, Oudekki Loone ja Heldur-Valdek Seeder.