MTÜ Ausad Valimised põhikiri

  1. MTÜ Ausad Valimised on avalikes huvides tegutsev ühing, mille põhieesmärk tagada Eesti Vabariigis vabad ja demokraatlikud valimised, mille tulemuste kujunemine on aus ning vaadeldav.

  2. Eesmärkide saavutamiseks koondatakse ja esindatakse asjatundjaid, huvirühmi ja kogukondi, luuakse ja vahendatakse teadmust, korraldatakse koolitusi jt üritusi, osaletakse avalikus debatis ja seadusloomes, tehakse koostööd kohalikul ja rahvusvahelisel tasemel jmt.

  3. Liikmeks võib olla igaüks, kuni ta lööb kaasa eesmärkide saavutamisel.

  4. Liikme õigused ja kohustused kehtestab üldkoosolek.

  5. Liikme vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab juhatus.

  6. Üldkoosolek kutsutakse kokku e-kirjaga ja selle otsustusvõime ei sõltu osalejate arvust.

  7. Juhatusse valitakse 1-5 liiget kolmeks aastaks.

  8. Ühingu asukoht on Tallinn.

  9. Lõpetamisel antakse vara tulumaksusoodustusega või avaõiguslikule ühingule.


Liitumiseks võta ühendust juhatusega või kirjuta ausadvalimised@infoaed.ee. Alates veebruarist 2024 on ühingu juhatuses Märt Põder, Oudekki Loone ja Heldur-Valdek Seeder.