Hüppa põhisisu juurde Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Ühinenud valimisvaatlejad ei lepi vaadeldamatu e-hääletusega

Valimiste demokraatlike põhimõtete tagamiseks loodud kodanikeühendus MTÜ Ausad Valimised sai 12. veebruaril uue juhatuse. Juhatusse kuuluvad Oudekki Loone, Heldur-Valdek Seeder ja juhatuse esimees Märt Põder kutsuvad seadusandjat, ametkondi ning avalikkust üles sisulisele debatile selle üle, kuidas viia elektroonne hääletus kooskõlla valimiste vaadeldavuse põhimõttega.

“Riigikohus ja iseäranis selle esimees andsid kevadel valimiskaebuste vastustes märku, et e-hääletus ei või jätkuda senise õigusliku määramatuse tingimustes,” ütles ühingu juhatuse esimees Märt Põder. “Keeldudes kaasamast valimisvaatlejaid huvirühmana regulatsiooni täiendamisse ja lükates vaadeldavuse tagamise ettepanekud põhjenduseta tagasi käitub Riigikogu e-hääletusega vastutustundetult nagu mõne mänguasjaga, mis justkui ei peagi vastama demokraatlike valimiste põhimõtetele.”

“E-hääletuse osakaal Eestis on kasvanud määravaks, omades hääletusviisina olulisimat rolli riigivõimuorganite moodustamisel,” ütles juhatuse liige Heldur-Valdek Seeder. “Kutsume üles valitsusasutusi, valimiste korraldajat ja huvitatud osapooli koostööle e-hääletuse vaadeldavuse ning teiste demokraatlike põhimõtete tagamiseks, mille esialgsed tõlgendused ei garanteeri enam ausate valimiste läbiviimist ning vajavad ilmselt sisulist ümberhindamist.”

Möödunud Riigikogu valimiste järel koostasid 2011-2023 e-hääletuse vaatlemisel osalenud valimisvaatlejad viis praktilist ettepanekut e-hääletuse sisulise vaadeldavuse tagamiseks ja esitasid need 4. juulil 2023 kollektiivse pöördumisena Riigikogule. Põhiseaduskomisjon lükkas need 11. jaanuaril 2024 esimehe Hendrik Johannes Terrase ettepanekul põhjenduseta tagasi ega kaasanud vaatlejaid huvirühmana e-hääletuse seaduseelnõu 344 menetlusse.

Kuna Riigikogu kodu- ja töökord nõuab pöördumise tagasilükkamisel komisjoni põhjendust, esitasid valimisvaatlejad Riigikogu juhatusele 7. veebruaril 2024 ettepaneku saata pöördumine puuduva, aga menetluskorraga nõutud põhjenduse kokkuleppimiseks tagasi põhiseaduskomisjoni.

Valimisvaatlejate ettepanekute koostamisel osalesid ja andsid neile oma allkirja Sulev Švilponis, Meelis Kerbo, Meelis Kaldalu, Virgo Kruve, Heldur-Valdek Seeder, Martti Randma, Ivo Kubjas, Kalevi Koplik, Günter Kits, Lauri Võsandi ja kollektiivse pöördumise kontaktisik Märt Põder. Ettepanekud esitati 31. märtsil 2023 esmalt õiguskantslerile ja valimiste korraldajale, informatsiooniks ka Riigikohtule.

Viited