Hüppa põhisisu juurde Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Nõuame vaadeldavat e-hääletust!

Kümmekond kogemustega e-hääletuse vaatlejat leppisid kokku viis põhinõudmist uudse hääletusviisi vaadeldavuse tagamiseks, mille edastasid valimiskomisjonile ja õiguskantslerile. Vaatlejate nõudmiste hulka kuuluvad vaidlustusõiguse laiendamine ja sisuline arvestamine e-hääletuse infotehnoloogiliste eripäradega.

Avaldus sai alguse 28. märtsil reaktsioonina Riigikohtu otsustele ning nõudmised arutati läbi vaatlejate ja kaasamõtlejate omavahelise võrgusuhtluse käigus. Nõudmised edastatakse pärast uue koosseisu kogunemist arutamiseks ka Riigikogule.

“Kaebused valdavalt tõrjutakse, viidates kaebeõiguse puudumisele või kaebetähtaja ületamisele, isegi kui küsimus on sekundites,” ütleb 2015. aastast e-hääletuse vaatlemisel osalev Sulev Švilponis: “E-hääletusele heidan ette puudulikku vaadeldavust, mis jätab lahti võimaluse pettuseks, muret tekitav on korraldaja toetumine pooltõdedele või lausa valedele, millega välditakse kaebuste sisulist lahendamist.”

“Elektroonilise hääletuse vaatlejate koolitus oli ainus toiming, mida hääletuse läbiviimise juures ei vaidlustatud,” ütleb enam kui dekaadi pikkuse kogemusega vaatleja Virgo Kruve: “Kui 2011. aastal vastati vaatlejate küsimustele selgitustega, siis praegu ei saa isegi teada, kas prooviläbimise tarkvara on sama, mida kasutatakse valimistel, tarkvara on jätkuvalt avalikustatud vaid osaliselt, valimisrakendus on suletud lähtekoodiga ja auditeerimata. Kahetsusväärselt on elektrooniline hääletus kujundatud uskumise küsimuseks.”

E-hääletuse vaatlejad nõuavad oma avalduses:

  1. Vaatlejatele vaidlustamisõigus avalikes huvides
  2. Vaadelda seadmeid ja andmevooge kogu e-hääletuse ulatuses
  3. Infotehnoloogilisi tegevusi käsitleda toimingutena
  4. Vaidlustamistähtajad arvestagu e-hääletuse eripäraga
  5. Tagada ajapädev ligipääs teabele, koodile jm materjalidele

Pöördumine on avaldatud veebiaadressil vaatlejad.github.io ning selle on allkirjastanud Märt Põder, Sulev Švilponis, Meelis Kerbo, Meelis Kaldalu, Virgo Kruve, Heldur-Valdek Seeder, Martti Randma, Ivo Kubjas, Kalevi Koplik, Günter Kits ja Lauri Võsandi. Riigikogule edastatava versiooni põhjenduste kallal töötama ja lõplikku versiooni allkirjastama oodatakse kõiki e-hääletuse demokraatlikust tulevikust hoolivaid endisi või praegusi valimisvaatlejaid ning teisi asjasthuvitatuid.

Viited